Rozsmakuj się

KONKURS Rynek Smaków – regulamin konkursu

Jako, że od jakiegoś czasu jesteśmy organizatorem konkursów na fanpage’u Bielsko Smakuje, w których do wygrania są 3 vouchery na wybrane danie w food trucku podczas Rynku Smaków w Beskidach i okolicach, poniżej zamieszczamy regulamin konkursów. Zmieniać się będą tylko daty dotyczące trwania konkursu, wyboru zwycięzcy oraz daty i miejsca odebrania nagrody. Miłej lektury!

Regulamin konkursu dotyczącego Zlotu Food Trucków podczas Rynku Smaków:

Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest bielskosmakuje.pl.
Fundatorem nagród jest SK Food Truck.
Czas trwania konkursu jest wyznaczony na fanpage’u Bielsko Smakuje w treści postu konkursowego.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru nagrodzonych osób następnego dnia od zakończenia konkursu.
Konkurs odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Zasady i przebieg konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która jest użytkownikiem Facebooka i prześle zgłoszenie konkursowe.
Zgłoszenie do konkursu przesyła się, zamieszczając dowolny komentarz, giff, zdjęcie lub ikonki pod postem konkursowym na fanpage’u Bielsko Smakuje.
Zgłoszenie do konkursu należy przesłać osobiście.
Podczas przyznawania nagród pod uwagę brane będzie tylko jedno zgłoszenie od jednej osoby, pierwsze chronologicznie.
Dyskwalifikacji podlegają zgłoszenia zawierające treści łamiące prawa autorskie oraz treści obraźliwe i łamiące prawo polskie.
Zgłoszenia gromadzone są w czasie określonymw poście konkursowym na profilu facebookowym Bielsko Smakuje.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najlepszego komentarza, w wyżej wymienionych formach.
Osoba, która zostanie przez organizatora konkursu orzeknięta „zwycięzcą”, proszona jest o kontakt w wiadomości prywatnej do Bielsko Smakuje na profil Facebookowy w celu ustalenia miejsca odebrania nagrody.
Ogłoszenie wyników nastąpi kolejnego dnia od zakończenia konkursu na fanpage’u Bielsko Smakuje.
W przypadku braku odpowiedzi ze strony nagrodzonego uczestnika w ciągu jednej doby od momentu ogłoszenia zwycięzcy konkursu, koordynator zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej osoby ze zgłoszonych uczestników, która otrzyma nagrodę.

Nagrody:
Organizator zobowiązuje się przekazać nagrodę podczas Rynku Smaków w czasie i miejscu, których dotyczy konkursowy post.
Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie poprawnego hasła (przekazanego w wiadomości prywatnej przez fanpage Bielsko Smakuje), uprawiniającego do odbioru nagrody,
Organizator wyłania trzech zwycięzców konkursu, którzy otrzymują po jednej nagrodzie.
Nagrodą w konkursie jest VOUCHER na dowolne danie w wybranym food trucku podczas Rynku Smaków w mieście i czasie określonym w poście konkursowym Bielsko Smakuje.
Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

Reklamacje:
W przypadku reklamacji dotyczącej zasad przeprowadzania konkursu, jego przebiegu oraz wyłaniania zwycięzców należy skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: bielskosmakuje@gmail.com maksymalnie 1 dzień od zakończenia konkursu.
W przypadku reklamacji dotyczącej nagród należy kontaktować się z Organizatorem w sposób wymieniony powyżej.

Postanowienia końcowe:
Uczestnik konkursu zobowiązuje się do akceptacji niniejszego regulaminu.
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia konkursu według spisanych zasad, dbając o bezpieczeństwo danych osobowych uczestników.
Organizator zobowiązuje się do terminowego przekazania nagrody do zwycięzcy konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.